Prioriteret roadmap
for 2023

Vi frigiver løbende ny funktionalitet så vores brugere hele tiden får styrket jeres evner til at forstå, forbedr og dokumentere klimaaftrykket fra byggeri.

Prioritering af nye funktioner sker i tæt samarbejde med brugere og øvrige interessenter, deraf kan der ske ændringer til vores nuværende roadmap for udviklingen af Real-Time LCA. Mindre forbedringer lanceres løbende.

 • Real-Time LCA

  2023-01-25
  Verdens mest automatiseret og potente platform til at beregne-, reducerer og dokumentere CO2e i byggeriet, direkte fra din 3D-model
 • Anbefalinger til CO2e reduktion

  Baseret på valgte materialer, så kan RTLCA foreslå alternative materialer, som kan sænke projektets klimaaftryk.
 • Snap-shot LCA

  Funktionalitet der understøtte direkte ”mapning” mellem materialer og miljødata, når der ikke er en 3D model. Så små og mellemstore virksomheder og private, med simpelt input, selv kan dokumentere deres klimaaftryk, i henhold til lovgivning og krav.
 • Benchmark database

  Projektdata som er godkendt til fællesbrug og dine egne data, danner grundlag for inspiration og benchmark til nye projekter
 • Konstruktions bibliotek

  Find prædefinerede konstruktioner. Skab dit eget konstruktionsbibliotek med bygningsdele og foretrukne konstruktionslag. Og vælg evt. at gøre det tilgængeligt for andre organisationer i Real-Time LCA.
 • Real-Time "Projekt EPD"

  Anmod om en projektspecifik EPD fra producenten, og aktivér et fuldt automatiseret flow, der leverer de validerede projektspecifikke EPD-data - alt sammen inden for RTLCA
 • Pris, Akustik, Brand, Lokationsdata

  Udvidelse af miljødatabasen med flere relevante data – pris, lokation, akustik, der styrker de AI-drevne anbefalinger.
 • Portefølje overblik og "forecast"

  Simulering af CO2e-udledning på tværs af planlagte og potentielle projekter, giver mulighed for proaktivt at styre det langsigtede klimaaftryk for sin organisation.